Wizyta w Senacie RP Koła Gospodyń Wiejskich z Trzebieszowa

W dniu 28.06.2022r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu RP z wizytą przyjechało Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebieszowa w powiecie łukowskim.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.