Wizyta w Senacie RP mieszkańców Opola Lubelskiego

W dniu 06.09.2022r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali mieszkańcy Opola Lubelskiego na czele z Burmistrzem Miasta Opole Lubelskie Panem Sławomirem Plisem.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.

Lista KGW, które uczestniczyły w wyjeździe:

– KGW w Leoninie „Leonianki”

-KGW w Starym Franciszkowie”Franciszkowianki”

-KGW w Kamionce „Kamioneczki”

-KGW w Elżbiecie „Elżbiecianki”

-KGW „Echo” w Niezdowie

-KGW w Woli Rudzkiej

-KGW w Zosinie „Zosieńka”

-KGW w Ożarowie I „Nasza Barć”

-KGW w Kluczkowicach

-Stowarzyszenie Kobiet w Wandalinie

-KGW w Trzebieszy „Rogozianki”

-Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Elżbiety

– KGW w Górach Opolskich „Górowianie”