Wizyta w Senacie RP mieszkańców z Braciejowic

W dniu 20.02.2022r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechała grupa wycieczkowa z Braciejowic.

Uczestnikami wycieczki byli m.in.: Członkowie OSP Braciejowice, Członkowie OSP Łaziska, Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Powiślanki”, Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Niedźwiedzianki”,  mieszkańcy Braciejowic oraz Wójt Gminy Łaziska.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.