Wizyta w Senacie RP uczniów ze Szkół Podstawowych w Gminie Stanin

W dniu 30.05.2023r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali uczniowie ze Szkół Podstawowych z Gminy Stanin.

– Zespół Szkół w Staninie

– Zespół  Szkół w Tuchowiczu

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Grafika w Zagoździu

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu

Głównym punktem wizyty było spotkanie uczniów z Panem Senatorem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki.

Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.