Wizyta w Senacie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce

W dniu 22.10.2018r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce – Gmina Serniki – na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Krzewską.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy i chętnie odpowiadał na liczne pytania. Grupa między innymi była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu a także zwiedziła salę obrad Senatu.

Wycieczka do Senatu 22.10.2018