Wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

W dniu 25.03.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim w uroczystym wręczeniu promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

Środki  na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Dzięki tym środkom zakupionych zostanie 11 pojazdów: 4 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 7,5 mln złotych.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.