Wycieczka do Sejmu i Senatu RP

W dniu 18.04.2023r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali uczniowie z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.