Wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził i opublikował listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł.

Wsparcie rządowe uzyska 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 269,6 mln zł:

  • 165,8 mln zł na zadania powiatowe,
  • 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 222 zadania: 52 powiatowe i 170 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 466 kilometrów dróg: 288 km powiatowych i 178 km gminnych.

Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki