XI Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sobieszynie

W dniu 05.03.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w XI edycji Biegu Tropem Wilczym organizowanym w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Celem zawodów jest m.in.: oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Organizatorem głównym biegów była Fundacja Wolność i Demokracja natomiast organizatorami lokalnymi: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Urząd Gminy w Ułężu.  

Foto: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie