XVI-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 18 – 21.01.2016r.

W dniach 18 – 21 stycznia 2016r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Tomasza Olejniczaka na Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 16 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja odwiedziła takie miejscowości jak: Kowel – przekazanie paczek Ojcom Franciszkanom, Netyszyna, Połonne – spotkanie z uczniami Szkoły Polskiej, Chmielnicki – przekazanie paczek Ojcom Marianom oraz Sławuta. W Sławucie Panu Senatorowi towarzyszył Konsul RP w Winnicy Krzysztof Rosiński.
Podczas spotkania w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej z miejscowymi Polakami, nie zabrakło podziękowań złożonych na ręce Pana Senatora za okazaną pomoc oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy – Rodakom. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się problemami, które w Sławucie hamują rozwój polskiej kultury i języka. Prezes Sławuckiego Związku Polaków Pani Maria Kowalczuk zaprezentowała film DVD o upamiętnieniu bohaterów Powstania Styczniowego, którzy zginęli w lesie mińkowieckim niedaleko Sławuty.

Polska delegacja gościła również w Baranówce – partnerskim mieście Łukowa, gdzie Sekretarz Miasta Łuków Pan Ryszard Szczygieł przekazał na ręce Pani Ludmiły Chimicz Prezes Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Polska Świetlica” 60 paczek świąteczno-noworocznych.
Podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie przekazano paczki do takich miejscowości jak: Szaróweczka, Latyczów, Nowa Uszyca, Kamieniec Podolski oraz Bar, gdzie polskiej delegacji towarzyszył również Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak a także Konsul RP Krzysztof Rosiński.
W słowie skierowanym do Polaków, mieszkających w Barze, Senator Stanisław Gogacz podkreślił, że oprócz wartości materialnej paczki te mają znaczenie symboliczne sprowadzające się do emocjonalnej i duchowej łączności Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Rodakami z Polski. Prezes Honorowa Barskiego Rejonowego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich Pani Małgorzata Miedwiediewa przypomniała o olbrzymim wkładzie państwa polskiego w powstanie Domu Polskiego w ich mieście i zapewniła, że tak duża inwestycja z całą pewnością służyć będzie nie tylko społeczności miasta Bar, ale również całemu Podolu.

Uczestnicy polskiej delegacji mieli także okazję zwiedzić Dom Polski w Barze i zobaczyć mały fragment jego działalności w postaci zajęć choreograficznych zespołu folklorystyczno – etnograficznego „Aksamitki” oraz uczestniczyć w lekcji języka polskiego.
Okopy Trójcy Świętej, Chocim, Czerniowce, Stara Huta oraz Piotrowce Dolne to miejscowości, które w trzecim dniu wyjazdu odwiedziła polska delegacja i przekazała paczki świąteczno – noworoczne dla naszych Rodaków. Nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy czy konfliktu na wschodzie Ukrainy.
W czwartek 21 styczna br. zakończyła się wizyta w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd nie tylko przyniósł ogromną ilość wrażeń, emocji i wzruszeń ale także pozwolił na przekazanie osobiście  prawie 1200 biało-czerwonych paczek z pośród 3000 zebranych w ramach 16-tej Akcji Polacy – Rodakom z których każda paczka ważyła prawie 20 kg. Wyjazd jeszcze bardziej Nam uświadomił, że Polska to Wspólnota łącząca wszystkich Polaków.

W składzie delegacji znaleźli się:

– Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
– Ryszard Szczygieł, Sekretarz Miasta Łuków
– Edward Leśniak, Asystent społeczny Senatora RP Stanisława Gogacza
– Antoni Jakubiak, łukowski przedsiębiorca
– Szymon Kowalski – redaktor TVP Polonia
– Marta Szaniawska – redaktor TVP Polonia
– Jan Chmielnicki
– Krzysztof Biaduń
– Paweł Pasik
– Edward Górnik
– Sebastian Kosarzycki

Wyjazd na Ukrainę 18-21.01.2016r.