XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r.

W dniach 15 – 18 stycznia 2017r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Panem Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Tomasza Olejniczaka na Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 17 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie część polskiej delegacji odwiedziła takie miejscowości jak: Nietyszyna – spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Związku Polaków w Nietyszynie Wandą Szatkowską, Połonne – spotkanie z miejscowymi Polakami oraz władzami miasta i oświaty a także mieszkańcami Sławuty oraz Szepetówka, gdzie także przekazano biało-czerwone paczki świąteczno-noworoczne oraz odbyło się spotkanie z Panią Prezes ZPU w Szepetówce Walentyną Pasiecznik. Nie zabrakło podziękowań złożonych na ręce Pana Senatora za okazaną pomoc oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy – Rodakom. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się swoimi problemami oraz o tym jak dbają o rozwój polskiej kultury i języka. Ostatnią miejscowością tego dnia jaką odwiedziła polska delegacja był Latyczów, gdzie na ręce Kustosza Sanktuarium MB Latyczowskiej ks. Adama Przywuskiego przekazano również biało-czerwone paczki. Polskiej delegacji towarzyszył również Konsul RP w Winnicy Przemysław Szymański.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja gościła również w Baranówce – partnerskim mieście Łukowa, gdzie m.in. Pan Ryszard Szczygieł Sekretarz Miasta Łuków oraz Pan Jerzy Siwiec Sekretarz Powiatu Łukowskiego przekazali na ręce Pani Ludmiły Chimicz Prezes Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Polska Świetlica” w sumie 162 paczki świąteczno-noworoczne, które trafiły także do takich miejscowości jak: Marianówka, Lisówka, Jałyszów i Jawne. Tego dnia odbyło się także spotkanie z Anatolijem Duszko, merem Baranówki oraz miejscowymi Polakami. Dzieci przygotowały piękne występy artystyczne, śpiewały polskie piosenki i recytowały polską poezję. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem.

Podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie przekazano paczki do takich miejscowości jak: Szaróweczka, Nowa Uszyca, Kamieniec Podolski oraz Bar, gdzie odbyło się spotkanie z miejscowymi Polakami zrzeszonymi przy Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Konfederatów Barskich w nowo wybudowanym Domu Kultury Polskiej na czele z Panią Dyrektor Domu Polskiego Małgorzatą Miedwiediewą oraz Panią Prezes Heleną Czerniak. W słowie skierowanym do Polaków, mieszkających w Barze, Senator Stanisław Gogacz podkreślił, że oprócz wartości materialnej paczki te mają znaczenie symboliczne sprowadzające się do emocjonalnej i duchowej łączności Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Rodakami z Polski. Polskiej delegacji towarzyszył również Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak a także Konsul RP Wojciech Mrozowski.

Czerniowce, Storożyniec, Stara Huta oraz Piotrowce Dolne to miejscowości, które w trzecim dniu wyjazdu odwiedziła polska delegacja i przekazała paczki świąteczno – noworoczne dla Naszych Rodaków. Nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy czy konfliktu na wschodzie Ukrainy.

W środę 18 styczna br. w ostatnim dniu wizyty na Ukrainie, polska delegacja odwiedziła również Rzymskokatolicką Parafię Wszystkich Świętych w Chodorowie, gdzie przekazano paczki na ręce księdza Andrzeja Mihułka a także wysłuchano kolęd w wykonaniu miejscowych dzieci.

Wyjazd nie tylko przyniósł ogromną ilość wrażeń, emocji i wzruszeń ale także pozwolił na przekazanie osobiście prawie 1200 biało-czerwonych paczek z pośród 4300 zebranych w ramach 17-tej Akcji Polacy – Rodakom z których każda paczka ważyła prawie 20 kg. Wyjazd jeszcze bardziej Nam uświadomił, że Polska to Wspólnota łącząca wszystkich Polaków.

W składzie delegacji znaleźli się:

– Senator RP Stanisław Gogacz

– Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

– Ryszard Szczygieł, Sekretarz Miasta Łuków

– Jerzy Siwiec, Sekretarz Powiatu Łukowskiego

– Danuta Oksiutowicz, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie

– Bartłomiej Bryk, Pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie

– Ireneusz Mateńko, Właściciel łukowskiej telewizji MASTER TV

– Wojciech Rożen, Pracownik Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

– Kazimierz Jakubiak, Właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Mel-Kan” w Ryżkach

– Robert Kosut, Pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna

– Ks. Piotr Wasyljew, Diecezja Siedlecka

– Paweł Pasik, Sierżant Sztabowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim

– Artur Kwapiński, Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” w Puławach

– Michał Śmich, Członek Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” w Puławach

– Jan Chmielnicki, kierowca

– Mieczysław Waśkowicz, kierowca

– Edward Górnik, kierowca

– Joanna Wojkowska-Weil, Koordynator Projektu w Fundacji PZU w Warszawie

– Piotr Krysiak, Pracownik PZU w Warszawie

– Janusz Kościuczyk, Operator filmowy

– Jacek Maciołek, Pracownik PZU w Warszawie

– Paweł Tokarski, Pracownik PZU w Warszawie

– Anna Szczygieł, Dyrektor Biura Senatora Stanisława Gogacza

Ukraina 15-18.01.2017 r.