XVIII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe i Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 21 -25.01.2018r.

W dniach 21– 25 stycznia 2018r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Panem Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Kierownika Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Wojciech Mrozowskiego na Spotkania Bożonarodzeniowe i Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 18 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja na czele z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem odwiedziła takie miejscowości jak: Sławuta – spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Związku Polaków Julią Opanasiuk, Szepetówka, gdzie także przekazano biało-czerwone paczki świąteczno-noworoczne oraz odbyło się spotkanie z Panią Prezes ZPU Walentyną Pasiecznik, Połonne – spotkanie z miejscowymi Polakami w Polskiej Szkole Sobotniej im. św. Jadwigi Królowej na czele z Panią Dyrektor Tatianą Sosun. Ostatnią miejscowością tego dnia jaką odwiedziła polska delegacja była Baranówka – partnerskie miasto Łukowa oraz spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Baranówce Ludmiłą Chimicz na ręce której przekazano biało-czerwone paczki a także z merem miasta Panem Anatolijem Duszko.

Nie zabrakło podziękowań złożonych na ręce Pana Senatora za okazaną pomoc oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy – Rodakom. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się swoimi problemami oraz o tym jak dbają o rozwój polskiej kultury i języka. Dzieci przygotowały piękne występy artystyczne, śpiewały polskie piosenki i recytowały polską poezję. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem.

Podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie część delegacji na czele z Panem Senatorem wyruszyła z paczkami w kierunku Romanowa, natomiast łukowska delegacja w składzie: Burmistrz Miasta Łuków Pan Dariusz Szustek, Sekretarz Miasta Łuków Pan Ryszard Szczygieł, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie Pani Danuta Oksiutowicz, właściciel łukowskiej Telewizji Master TV Pan Ireneusz Mateńko, pracownik Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Pan Wojciech Rożen, Pan Michał Gołębski oraz Dyrektor Biura Senatora Stanisława Gogacza Pani Anna Szczygieł pojechała z paczkami do takich miejscowości jak: Lisowe, Jałyszów, Jawne i Marianówka. Łącznie dla Baranówki i okolicznych miejscowości przekazano 181 biało-czerwonych paczek świąteczno-noworocznych.

Natomiast delegacja na czele z Panem Senatorem podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie przekazała paczki do Romanowa – spotkanie z Polakami w miejscowej parafii oraz księdzem Ryszardem Dziubą, Berdyczowa – spotkanie z Polakami na terenie Klasztoru Karmelitów Bosych, Panią Prezes Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków Ukrainy Larysą Wermińską, Prezesem Polskiego Radia Berdyczów oraz członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy Panem dr Jerzym Sokalskim a także z o. Pawłem Ferko OCD – zastępcą proboszcza Sanktuarium Berdyczowskiego. Tutaj w Bardyczowie delegacja polska miała okazję zwiedzić Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, Koziatynia – spotkanie z dziećmi pochodzenia polskiego w Szkole nr 1 oraz spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia „Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” Natalią Czajkowską, Chmielnika – spotkanie z miejscowymi Polakami oraz z Panią Prezes Chmielnickiego Związku Polaków Eugenią Brylant, Latyczowa – spotkanie z kustoszem Sanktuarium MB Latyczowskiej ks. Adamem Przywuskim.

Podczas pierwszego i drugiego dnia pobytu na Ukrainie polskiej delegacji towarzyszyła Pani Konsul RP w Winnicy Alicja Zyguła, następnie w dalszych dniach pobytu opiekę nad konwojem przejął kierownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Pan Wojciech Mrozowski.

Trzeciego dnia pobytu na Ukrainie polska delegacja przekazała paczki do takich miejscowości jak: Szaróweczka – spotkanie z miejscowymi Polakami w kościele pw. Różańca Świętego oraz proboszczem ks. Andrzejem Kinowskim, Bar – spotkanie z miejscowymi Polakami zrzeszonymi w Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Konfederatów Barskich w Domu Polskim na czele z Panią Dyrektor Domu Polskiego Małgorzatą Miedwiediewą oraz Panią Prezes Heleną Czerniak, Nowa Uszyca – spotkanie w kościele z miejscowymi Polakami oraz ks. proboszczem Jerzym Czarneckim, Kamieniec Podolski – spotkanie na terenie Sanktuarium Najświętszego serca Jezusowego z miejscowymi Polakami oraz Polakami z okolicznych miejscowości m.in.: ze Smotrycza i Dunajowiec.

W słowie skierowanym do Polaków Senator RP Stanisław Gogacz podkreślał, że biało-czerwone paczki, które przygotowywane są w ramach Akcji Polacy-Rodakom mają przede wszystkim znaczenie symboliczne sprowadzające się do emocjonalnej i duchowej łączności Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Rodakami z Polski.

Storożyniec, Panka, Stara Huta, Piotrowce Dolne oraz Czerniowce to miejscowości, które w czwartym dniu wyjazdu odwiedziła polska delegacja i przekazała paczki świąteczno – noworoczne dla Naszych Rodaków. Nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy czy konfliktu na wschodzie Ukrainy.

W czwartek 25 styczna br. polska delegacja zakończyła swój pobyt na Ukrainie. Wyjazd nie tylko przyniósł ogromną ilość wrażeń, emocji i wzruszeń ale także pozwolił na przekazanie osobiście prawie 2300 biało-czerwonych paczek z pośród 4500 zebranych w ramach 18-tej Akcji Polacy – Rodakom z których każda paczka ważyła ok. 15-20 kg.

Prezes Stowarzyszenia Polaków w Piotrowcach Dolnych Pani Maria Malicka napisała w liście skierowanym do Pana Senatora i wszystkich darczyńców, którzy wzięli udział w Akcji Polacy-Rodakom „….Otwierając paczkę, odczuwamy Wasze dobre serca, ciepło i radość, oraz pokój. Cieszymy się, że o nas pamiętacie, nie zważając na to, że  jesteśmy tak daleko od  Ojczyzny. Potrzebujemy  Waszej pomocy i Waszego wsparcia. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać ! Pamiętamy o  Was w  naszych modlitwach.”

 

W składzie delegacji znaleźli się:

– Senator RP Stanisław Gogacz

– Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

– Dariusz Szustek, Burmistrz Miasta Łuków

– Ryszard Szczygieł, Sekretarz Miasta Łuków

– Danuta Oksiutowicz, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie

– Ireneusz Mateńko, Właściciel łukowskiej telewizji MASTER TV

– Wojciech Rożen, Pracownik Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

– Michał Gołębski

– Paweł Pasik, kierowca

– Wojciech Wiejak, kierowca

– Artur Kwapiński, Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” w Puławach

– Andrzej Kwapiński

– Piotr Mączyński, Sekretarz, Skarbnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurzynie

– Jan Chmielnicki, kierowca

– Andrii Chornyi, kierowca

– Anna Szczygieł, Dyrektor Biura Senatora Stanisława Gogacza

Reportaż wykonany przez Pana Jerzego Sokalskiego – Prezesa „Polskiego Radia Berdyczów” na Ukrainie.

Ukraina 21-25.01.2018r.