Związek Byłych Więźniów…

15 – rocznica Związku Byłych Więźniów Młodocianych i Żołnierzy Górników Okresu Stalinowskiego w Lublinie.

Dnia 27 kwietnia 2008 roku odbył się Walny Zjazd Związku Byłych Więźniów Młodocianych i Żołnierzy Górników Okresu Stalinowskiego w Lublinie, którego gościem był Senator Stanisław Gogacz pośród 150 innych uczestników. Była to 15 – rocznica istnienia Związku jako pierwszej w naszym kraju Organizacji reprezentującej to środowisko. Msza Święta poprzedziła Walny Zjazd, który odbył się w świetlicy parafialnej przy Kościele imienia Ojca Maksymiliana Kolbe w Lublinie.