19-ta rocznica ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu w Łukowie

W dniu 17 września 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach patriotyczno – religijnych związanych z 19-tą rocznicą ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na łukowskim cmentarzy grzebalnym. Uroczystości zorganizowane zostały przez Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, którą odprawiono w kościele Świętego Rocha na łukowskim cmentarzu. Wspominano rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, a także ofiary Katynia. W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele rożnych instytucji i firm, władze samorządowe, harcerze oraz poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną zapewniła Łukowska Orkiestra Dęta im. Antoniego Próchniewicza. Spotkanie na łukowskim cmentarzu, przy Krzyżu Katyńskim, zakończyło złożenie kwiatów.

17.09.2016r.