20 APR paczki na Litwie – Dom Polski w Nowych Święcianach