32. rocznica strajku Lubelskich Kolejarzy

Dnia 22 lipca 2012 Pan Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystości obchodów XXXII rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy Lipiec 1980, zorganizowanej przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z Dworca PKP w Lublinie na teren byłej Lokomotywowni Lublin. Po Mszy Świętej zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Doli Kolejarskiej.  Tegorocznym obchodom towarzyszył jak zwykle festyn rodzinny oraz koncert artystyczny, można było również zwiedzić wystawę zorganizowaną przez IPN pt. „Stąd ruszyła lawina” o początkach fali strajków na terenie Lubelszczyzny.