35 rocznica Lubelskiego Lipca 1980 na kolei

W dniu 19 lipca 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach Jubileuszu 35 – lecia NSZZ „Solidarność” na PKP oraz 35. Rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy w Lublinie.

Główne uroczystości odbyły się na Dworcu Głównym PKP w Lublinie. Przy tzw. „Krzyżu Doli Kolejarskiej” została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz bohaterów lipcowych strajków. Wśród zaproszonych gości pojawili się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i miejskich oraz liczne grono związkowców a także delegacje kolejarzy z całego kraju. Zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem „Doli Kolejarskiej” oraz tablicą upamiętniającą lipcowe strajki, umieszoną przed wejściem na Dworzec Główny w Lublinie. Prezydent miasta wręczył także odznaczenia najbardziej zasłużonym kolejarzom

Po oficjalnej części obchodów w Ogrodzie Saskim odbył się festyn rodzinny, w którym wzięli udział najmłodsi wraz z rodzicami.