66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dnia 1 sierpnia 2010 roku Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w obchodach 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie skierowane było przeciwko wojskom niemieckim, okupującym Warszawę podczas II wojny światowej. Zorganizowała je Armia Krajowa w ramach akcji „Burza”. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. 3 października naczelny dowódca Generał Tadeusz „Bór” Komorowski podpisał rozkaz o zakończeniu walk, w wyniku czego od 5.00 rano zawieszono broń. W powstaniu warszawskim poległo 200 tysięcy osób. Bez wątpienia była to najcięższa walka od początku wojny, która pozostanie dla nas symbolem męstwa i ofiarności powstańców.

Tegoroczne lubelskie obchody rozpoczęły się na Placu Litewskim przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Po okolicznościowych wystąpieniach Pan Senator złożył wieniec na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza, po czym udał się do kościoła garnizonowego przy al. Racławickich na mszę św. w intencji poległych Powstańców Warszawskich.