73. posiedzenie Senatu RP – 31.03.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza w związku z siedemdziesiątą rocznicą śmierci generała dywizji Franciszka Kleeberga.