76. posiedzenie Senatu RP – 12.05.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.