78. posiedzenie Senatu RP – 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku.