79. posiedzenie Senatu RP – 24.07.2015r

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogali w sprawie deportacji rodzin pochodzenia ukraińskiego zamieszkałych w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie