81. posiedzenie Senatu RP – 04.09.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.