83. posiedzenie Senatu RP – 14.09.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.