90. rocznica wojny polsko – bolszewickiej

Dnia 15 sierpnia 2010 roku Senator Stanisław Gogacz na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie oraz Związku Polaków na Białorusi wziął udział w uroczystościach związanych z 90 rocznicą wojny polsko – bolszewickiej.

Wojna polsko – rosyjska wybuchła 14 lutego 1919 roku. Fakt zawarcia 11 listopada 1918 roku w Compiègne rozejmu Niemiec z państwami Ententy, po którym wojska niemieckie wycofały się z Obszaru Głównodowodzącego Wschodu („Ober – est”) stał się przyczyną wybuchu wojny, ze względu na chęć rozszerzenia rewolucji poza Rosję. Działania wojenne zakończyły się 18 października 1920 roku, natomiast 18 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy, w którym ustalono granicę polsko – radziecką.

W tym roku uroczystości odbywały się na cmentarzu wojskowym i cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie, przy mogiłach wojskowych na cmentarzu w Łunnie, Wołpie i Rosi, gdzie złożono wiązanki. Msza święta została odprawiona na cmentarzu wojskowym w Wołkowysku. Kwiaty złożono również na grobach żołnierzy w Brzostowicy Wielkiej i Słonimiu.