VIII Kadencja Senatu RP

78. posiedzenie Senatu RP – 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie podjęcia działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki w gminie Adamów. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ