Debata dot. polityki finanowej NFZ oraz restrukturyzacji lubelskich szpitali – 10.12.2009

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Zespół Roboczy ds. Ratowania Statusu Publicznego Szpitala im. Jana Bożego zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ. Celem debaty – w której wezmą udział Związki Zawodowe działające w szpitalach, lekarze, pielęgniarki, pozostali pracownicy oraz pacjenci i mieszkańcy Lubelszczyzny – będzie podjęcie dwóch stanowisk.

1 Stanowisko:

„Ocena polityki finansowej Lubelskiego Oddziału NFZ w związku z brakiem zapłaty za nadwykonania oraz zmniejszeniem kontraktów na 2010 rok o 15% i związanym z tym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego”

2 Stanowisko:

„Ocena koncepcji restrukturyzacji 3 lubelskich szpitali:

– Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego     

   SPZOZ w Lublinie

– SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

– Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie

przygotowanej przez Urząd Marszałkowski”

Debata odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2009r.

o godzinie 15.30  w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

Program debaty:

15.30 – otwarcie debaty przez Senatora Stanisława Gogacza

15.45 – dyskusja nad projektem 1 stanowiska i jego przyjęcie

16.30 – dyskusja nad projektem 2 stanowiska i jego przyjęcie

17.30 – zakończenie debaty