Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

W Debacie udział wezmą pracownicy Zakładów Azotowych, przedstawiciele miast i miejscowości Lubelszczyzny, zaproszony został także Minister Skarbu Państwa

Celem Debaty jest wysłanie przez mieszkańców Lubelszczyzny wyraźnego sygnału do Ministra Skarbu – właściciela 50,67% akcji – aby nie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos – na sprzedaż 100% akcji – adresowane do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy.

Podczas Debaty zostanie zaproponowane podjęcie stanowiska broniącego takiego statusu właścicielskiego Zakładów w którym Skarb Państwa będzie posiadał – tak jak obecnie – ponad 50% akcji Zakładów Azotowych Puławy. Pod stanowiskiem uczestnicy Debaty będą mogli się podpisać (projekt stanowiska od czwartku na stronie www.stanislawgogacz.pl)

Debata odbędzie się w sobotę 14 lipca 2012r.

   o godzinie 10.00 w Lublinie przy ul. Okopowej 5

w auli (I piętro)

Program debaty:

10.00 – prezentacja stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza  

10.30 – przemówienie Przewodniczącego KM NSZZ Solidarność Zakładów   

             Azotowych Puławy Pana Andrzeja Jacyny 

10.50 – dyskusja

12.00 – przyjęcie stanowiska