Konferencja „Dzieci Zamojszczyzny-Zbrodnia, o której nie wolno człowiekowi zapomnieć”

W dniu 10 marca 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Zamościu w konferencji „Dzieci Zamojszczyzny-Zbrodnia o której nie wolno człowiekowi zapomnieć”.

Konferencja rozpoczęła się od złożenia wieńców pod Pomnikiem Ofiar Obozu Przejściowego w Zamościu, następnie głos zabrał Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prof. dr hab. Sławomir Partycki. Po przemówienia zaproszonych gości nastąpiło spotkanie z Dziećmi Zamojszczyzny, a następnie otwarcie wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Konferencja w Zamościu 10.03.2018 r.