Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach

W dniu 13 maja 2014 roku Pan Senator uczestniczył w konferencji informacyjno – promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełły, następnie wystąpił Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki, który mówił o szkolnictwie zawodowym wobec oczekiwań i wymagań jakie są stawiane przez rynek pracy. Pani Anna Wojciechowska Kierownik Projektu dokonała jego prezentacji. O roli szkoły w kształtowaniu kompetencji ucznia wchodzącego na rynek pracy opowiedział Pan Jerzy Rosiak Dyrektor Zespołu Szkół im. z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Z kolei Pan Zbigniew Dudek Koordynator merytoryczny projektu omówił procesowe i kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli na terenie powiatu ryckiego. Dr psychologii Wiesław Poleszak wspomniał o kompleksowym wspomaganiu szkoły na przykładzie pracy z uczniem zdolnym, a Anna Dudek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podkreśliła rolę instytucji wsparcia w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół i przedszkoli.

Podczas konferencji organizatorzy podkreślali, iż głównym celem projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 54 szkół i 4 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.  

Konferencja promocyjno – informacyjna w Rykach