List Senatora Stanisława Gogacza do darczyńców 15 Akcji Polacy – Rodakom

Szanowni Państwo  

Chciałbym serdecznie podziękować za to, że udało się nam wspólnie zorganizować kolejną 15-tą Akcję Polacy – Rodakom.

To dzięki tak wielkiej ofiarności Państwa obecna edycja Akcji, była kolejną w której następuje wzrost liczby wysyłanych paczek.
Tym razem ilość zebranych darów pozwoliła nam na przygotowanie aż 2700 paczek, czyli nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej zbiórki o ok. 900. Paczki zostały przygotowane dzięki pomocy uczniów, harcerzy, przedszkolaków oraz wolontariuszy w tej samej konwencji co poprzednio,  czyli jednakowej wielkości kartony z których każdy ważył od 15 do nawet 20 kg, co w sumie przekłada się na ponad 41 ton darów, a to już wymaga ogromnego wysiłku również fizycznego i za to bardzo dziękuję.

Większość bo ok. 2300 paczek zostało przekazanych na Ukrainę, natomiast ok. 400 paczek na Białoruś. Polacy na Ukrainie znaleźli się w trudnej sytuacji wojennej i dla nich te paczki są szczególnie ważne – o czym zresztą Państwo możecie się przekonać z lektury załączonych listów.
Dziękuję mieszkańcom poszczególnych miast i miejscowości z całej Polski za wspaniałe dary przekazywane w różnej formie, dziękuję polskiej dyplomacji, polskim Konsulom za pomoc w przewiezieniu darów, dziękuję przedstawicielom mass – mediów za promowanie Akcji. Dziękuję wszystkim,  którzy wspomagali Akcję.
Ja osobiście poprowadziłem konwój złożony z trzech busów, w których znalazło się prawie 700 paczek, które dotarły do Żytomierza, Gródka Podolskiego, Kamieńca Podolskiego i na Bukowinę oraz do mniejszych miejscowości.

Lektura listów od osób obdarowanych, osobiste przekazywanie paczek, jak również Państwa opinia wskazuje jasno na to, że powinniśmy Akcję Polacy – Rodakom dalej prowadzić i rozwijać. Dlatego, gdyby w tym roku udało się nam zorganizować kolejną edycję Akcji to wtedy będę bardzo Państwa prosił również o włączenie się w to wspólne dzieło integrujące nas Polaków mieszkających w Polsce z Polakami zza Wschodniej Granicy.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam.
Na Święta Wielkanocne składam życzenia Wesołego Alleluja.

Stanisław Gogacz

Senator RP