Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura a Rynek

Był to temat IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w której uczestniczył Senator.

Została ona zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Mikrostruktur Społecznych Współczesnych Teorii Socjologicznych oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Instytut Socjologii. Patronat honorowy objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.Konferencja odbyła się 12 maja 2008 roku w Nałęczowie w Pałacu Małachowskich. Rozpoczęła się koncertem zespołu Filharmonii Lubelskiej. Gości powitał Przewodniczący komitetu naukowego prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki. W trakcie I Sesji Plenarnej odbywały się wystąpienia zaproszonych gości dotyczące między innymi transformacji społeczeństw konsumpcyjnych, podstawowych wartości będących gwarancją kultury moralnej społeczeństwa, społecznie odpowiedzialnego obywatela, czy też rynku europejskiego w perspektywie religijnej i kulturowej. I Sesja Plenarna zakończyła się Koncertem Zespołu Tańca Ludowego.