Posiedzenie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie

W dniu 22 lutego 2020r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w posiedzeniu sprawozdawczym Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebieszowie 🚒🚒🚒

Posiedzenie odbyło się w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaniawach – Matysach. Na spotkaniu odbyło się podsumowanie działalności 12 jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

Sprawozdanie Zarządu na miniony okres został zatwierdzony a także przyjęto roczny plan działalności.