Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna (RTA) to realne wsparcie i łagodzenie skutków inflacji dla milionów Polaków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Zgodnie z zapowiedzią już od 1 lutego na pół roku obniżamy podatki na podstawowe produkty spożywcze, paliwa, gaz, ciepło i nawozy. Przedłużamy również obniżkę VAT na prąd. Dzięki tym działaniom koszty życia Polaków będą niższe. W skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją.

Nowe rozwiązania RTA od 1 lutego

Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 wchodzą w życie już 1 lutego i będą obowiązywać do 31 lipca 2022 r. To konkretne działania:

  • 0% VAT na gaz,
  • 0% VAT na podstawowe produkty spożywcze,
  • 0% VAT na nawozy,
  • 5 % VAT na prąd,
  • 5% VAT na ciepło,
  • 8% VAT na paliwo.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna obniży ceny

Nasze działania złagodzą skutki inflacji. Obniżka podatków na podstawowe produkty spożywcze, paliwa, gaz, ciepło, prąd i nawozy to więcej pieniędzy w portfelach obywateli.

Obniżony podatek VAT na paliwo wpłynie na dalsze zmniejszenie cen nawet o kilkadziesiąt gr na litrze. Kluczowym wsparciem jest również niższy VAT na gaz, prąd i ciepło. To szczególnie ważne w okresie zimowym, kiedy ogrzewamy nasze mieszkania i domy. Mniejsze podatki to także niższe ceny żywności.

Skorzystaj z dodatku osłonowego

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli Twoja kwota dochodów przekracza odpowiednio 1500 zł bądź 2100 zł i tak możesz złożyć wniosek. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wypłacany dodatek będzie pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia kwoty, jednak nie może wynosić mniej niż 20 zł.

Z dodatku może skorzystać blisko 7 mln gospodarstw domowych. Wniosek należy złożyć w gminie bądź drogą elektroniczną.

Niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym

Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki.

Dowiedź się więcej na temat Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej