Sprawozdawcze posiedzenie Zarządu jednostki OSP Trzebieszów

W dniu 16 lutego 2020r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w sprawozdawczym posiedzeniu Zarządu jednostki OSP Trzebieszów🚒🚒🚒

Podczas posiedzenia m.in.: przedstawiono sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto roczny plan działalności.