Stanowisko w spr. Kliniki Stomatologicznej

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt.”Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie” zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska. W trakcie debaty została zainicjowana akcja zbierania podpisów pod stanowiskiem. Jak do tej pory udało się zebrać ponad 2000 podpisów i akcja ta wciąż trwa.

Stanowisko

z dnia 29 grudnia 2010 roku

My Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny wraz z pacjentami, pracownikami służby zdrowia oraz Senator RP Stanisław Gogacz wyrażamy swój stanowczy protest wobec docierających do nas informacji o tym, że jak do tej pory nie został zawarty nowy kontrakt na realizację świadczeń zdrowotnych pomiędzy Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Akademia Medyczna, która w 2008 roku otrzymała nazwę Uniwersytet Medyczny cieszy się zainteresowaniem studentów nie tylko z Polski, ale również zza granicy, co stwarza wielkie korzyści dla naszego lubelskiego regionu. Dlatego musi dziwić i zastanawiać brak decyzji o nowym kontrakcie – albowiem – nie można przecież uczyć studentów bez klinik, nie można kreować nauki klinicznej bez dostępu do pacjentów, których klinika przyjęła około 75 tys. w ubiegłym roku, a w obecnym ta statystyka przedstawia się podobnie. Wypada w tym miejscu nadmienić, że w Poradniach Stomatologicznych Centrum Klinicznego leczeni są głównie pacjenci niezamożni, kierowani przez Miejski Urząd Pracy oraz studenci. Przez wiele lat pacjenci przyzwyczaili się do szukania pomocy właśnie w tej placówce. W przypadku braku kontraktu pacjenci ci byliby zmuszeni do korzystania z gabinetów nie zapewniających tak kompleksowych świadczeń zdrowotnych, ponieważ jest to największy w makroregionie ośrodek skupiający tak wielu specjalistów. W październiku 2010 roku powstała jedyna w województwie lubelskim Poradnia Medycyny Jamy Ustnej. Utworzenie jej stało się koniecznością wobec stale rosnącej liczby zachorowań na nowotwory jamy ustnej. W wydzielonej Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki pomoc specjalistyczną otrzymują niemowlęta i małe dzieci z rozszczepami podniebienia nad którymi opiekę sprawuje Zespół złożony z ortodontów, chirurga dziecięcego i logopedy. Dzieci do 13 roku życia z wadami zgryzu mogą się leczyć aparatami zdejmowanymi, refundowanymi przez NFZ. Osoby dorosłe i starsze korzystają z leczenia w Poradni w ramach wielospecjalistycznego leczenia przyzębia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wśród 15 Zakładów Ortodoncji objętych programem „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki” – to spośród 3 województw na Wschodzie Polski w tym programie znalazło się tylko Centrum Kliniczne w Lublinie. Poradnie Kliniki dysponują miejscami szkoleniowymi zarówno do prowadzenia obowiązkowego stażu podyplomowego, jak również do prowadzenia specjalizacji we wszystkich dyscyplinach stomatologicznych, posiadając jednocześnie nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie tego typu kształcenie. Na terenie kliniki organizowane są również kursy doskonalące dla lekarzy, natomiast kadrę tworzą doświadczeni lekarze posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz specjalizację I i II stopnia. Już tylko przytoczone tu przykłady wystarczająco wskazują na ogromny potencjał jakim dysponuje Stomatologiczne Centrum Kliniczne, w obecnej swojej strukturze, z kapitałem ludzkim i z kapitałem społecznym jaki tu został wytworzony. Dlatego nikomu, żadnej instytucji, tym bardziej instytucji państwowej czy też publicznej nie wolno doprowadzać do ryzyka rozproszenia tego, co tak dobrze zafunkcjonowało jako modelowy przykład połączenia nauki i lecznictwa.

W związku z tym my uczestnicy Debaty Publicznej oczekujemy – tak jak to ujęto w stanowisku – jak najszybszego podpisania nowego kontraktu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.