Święto Wojska Polskiego w 99. Rocznicę Bitwy Warszawskiej – uroczystości w Łukowie

W dniu 15.08.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył na Cmentarzu Wojennym w Łukowie w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Polowa, po której złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym żołnierzom poległym w wojnie polsko – bolszewickiej.

15.08.2019r. Łuków