Uroczystość nadania szkole w Zarzeczu Łukowskim imienia Św. Jana Pawła II

W dniu 7 listopada 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach nadania Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Zarzeczu Łukowskim imienia Św. Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim. Następnie dalsze uroczystości kontynuowane były w budynku szkoły.

07.11.2016r.