Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Łukowie

W dniu 15 sierpnia 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Wojska Polskiego w 95. Rocznicę Bitwy Warszawskiej na Cmentarzu Wojennym w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Polowa, którą odprawił ksiądz kanonik dr Tomasz Czarnocki Wikariusz Sądowy Sądu Biskupiego Siedleckiego. W mszy udział wzięli również proboszczowie łukowskich parafii. Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów przed obeliskiem poświęconym ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. Dalsza część obejmowała widowisko plenerowe przy cmentarzu. Licznie zgromadzeni uczestnicy mogli obejrzeć paradę i pokazy Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz wystawę fotografii „Pamięci żołnierzy oddziału Zenona”.

Obchodom 95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej towarzyszyły melodie wojskowe i legionowe.

 

Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Łukowie