Wmurowanie kamienia węgielnego pod Dom Polski we Lwowie

W dniu 6 listopada 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystej ceremonii wmurowania aktu o rozpoczęciu budowy „Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskiego” we Lwowie.

Uroczystości odbyły się przy ulicy Szewczenki, w których udział wzięli m.in.: prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski, przedstawiciele władz ukraińskich oraz miejscowi Polacy.
Najważniejszymi zadaniami i celami Domu Polskiego będzie wspieranie i rozwój środowiska polskiego we Lwowie, a także promocja języka polskiego i kultury polskiej.
Instytucja ta ma służyć społeczności Polaków we Lwowie i okolicach.