21 Akcja Polacy-Rodakom

 Szanowni Państwo

W związku z nadzwyczajną sytuacją jaką mamy w Polsce dopiero teraz przesyłam gorące podziękowania za udział w 20-tej edycji Akcji Polacy – Rodakom. Przekazywanie paczek było bardzo utrudnione a to przede wszystkim z powodu pandemii  powodującej  problemy przy przekraczaniu wschodniej granicy. Dlatego czas przekazywania paczek bardzo się przedłużył o czym z pewnością świadczą daty na przesłanych listach. Podjęliśmy nawet próbę przekazywania paczek dla Polaków z Bukowiny Ukraińskiej za pośrednictwem Polaków z Bukowiny Rumuńskiej w ten sposób, że do Rumunii pojechał TIR z 730 paczkami. List od Polaków z Rumunii jest w zestawie.

Udało nam się przygotować w Listopadzie i Grudniu 2019 roku ponad 4000 paczek w dotychczasowym standardzie, za co bardzo dziękuję wszystkim Państwu, zarówno Osobom prywatnym jak również Instytucjom. Oczywiście powstaje pytanie co dalej z Akcją Polacy-Rodakom tym bardziej, że takie pytania, jak również prośby o paczki właśnie teraz zaczynają do nas nadchodzić ze zdwojoną siłą. Wiemy na pewno, że zbiórka w dotychczasowej formule jest niemożliwa ze względu na istniejące obostrzenia co do działalności publicznej. Jeżeli mielibyśmy podjąć próbę zachowania ciągłości Akcji – a bardzo bym tego chciał – to wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest w obecnej sytuacji dokonywanie dobrowolnych wpłat na konta tych Stowarzyszeń, które już od wielu edycji Akcji  uczestniczą  w  zbiórkach  darów, a za ewentualnie w ten sposób zebrane środki, jak tylko zmniejszą się obostrzenia będzie można przygotować przynajmniej część paczek dla najbardziej potrzebujących, nawet gdyby to miało być na Święta Wielkanocne.

Jeżeli Państwo zgodzicie się na takie rozwiązanie to oczywiście bardzo dziękuję.
Na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2021 Rok składam serdeczne życzenia szczególnie zdrowia oraz serdecznie pozdrawiam.

                                                                                                                                  Stanisław Gogacz
Senator RP

 

Współorganizatorzy Akcji:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

44 1020 3150 0000 3202 0027 7392

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

 ————————————————————————————————–

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

80 1750 0012 0000 0000 3446 2957

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

—————————————————————————————————

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie

Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów

23 9206 0009 0005 5941 2000 0030

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

—————————————————————————————————