Posiedzenie ZOG ZOSP RP w Łukowie

W dniu 10.03.2024r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w świetlicy OSP w Szczygłach Dolnych w poszerzonym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie, podsumowującym kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w ogniwach OSP za rok 2023.