45. posiedzenie Senatu RP – 03.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kamienic w Grodnie.