62. posiedzenie Senatu RP – 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Lublinie.