79. rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie

W dniu 18.06.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 79 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty  AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie, które odbyły się w byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich.

Uczestnicy uroczystości zebrali się przy pomniku upamiętniającym szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Następnie ks. prałat Józef Chorębała odprawił mszę świętą polową w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich. Organizatorami rocznicowego spotkania byli: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, lubelskie środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Nadleśnictwo Parczew, Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” i Wójt Uścimowa. Rangę uroczystości podniosły licznie zgromadzone poczty sztandarowe i znamienici goście.

Po uroczystej mszy świętej Prezes Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK Mariusz Stefański wręczył odznaczenia a następnie złożono wiązanki. Uroczystość uświetnił koncert DZIECIĘCEJ FERAJNY „LUBELAKI”.