Audycja w TVP3 Lublin z okazji 175 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza

W dniu 08.05.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w audycji „Wiosna z TVP3 Lublin” z okazji 175 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza.

Audycja na antenie TVP3 Lublin promująca Ziemię Łukowską oraz Lubelszczyznę odbyła się w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca ” na terenie muzeum trwają zaawansowane prace. Głównym zadaniem projektu jest utworzenie na bazie Muzeum Henryka Sienkiewicza, Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej, w celu pełniejszego wykorzystania i upowszechniania dorobku kulturowego związanego z postacią Henryka Sienkiewicza.