I wywózka na Sybir

Z inicjatywy Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków na czele z panią Prezes Krystyną Mateuszuk dnia 10 lutego 2009 roku o godzinie 10.00 przy ul. Hempla w Lublinie pod pomnikiem Matki Sybiraczki uczczono 69 rocznicę I masowej wywózki na Sybir, która miała miejsce 10 lutego 1940 roku.

  W uroczystości uczestniczył Senator Stanisław Gogacz, który wraz z delegacją złożył wieniec oraz zapalił znicze pod pomnikiem Matki Sybiraczki. Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Pani Prezes Krystyna Mateuszuk wywiezionych zostało wtedy około 1,3 milionów obywateli polskich. Następnych wywózek dokonano kolejno 13 kwietnia 1940 roku, 20 lipca 1940 roku oraz 29 czerwca 1941 roku.