Jubileusz 60-lecia powstania Szkoły Medycznej w Łukowie

W dniu 20.10.2023r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 60-lecia powstania Szkoły Medycznej w Łukowie.

Jest to szkoła prowadzona przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, która kształci bezpłatnie na kierunkach takich jak technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, pomolog, opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej oraz opiekun medyczny.
Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia  filmu prezentującego szkołę oraz jej pracowników na przestrzeni lat.  Część artystyczną przygotowała młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

Foto: podlasie24