Obchody nadania Sztandaru Wojskowego dla 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. generała dywizji Franciszka Kleeberga

W dniu 04.10.2020r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Kocku uroczystych obchodach nadania Sztandaru Wojskowego dla 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. generała dywizji Franciszka Kleeberga.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku w intencji generała Franciszka Kleeberga i jego żołnierzy.

Fundatorem sztandaru był społeczny komitet pod przewodnictwem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Uroczystościom towarzyszy prezentacja sprzętu bojowego i piknik wojskowy na placu Jabłonowskich w centrum Kocka.