Ogłoszenie otrzymania wsparcia dla Powiatu Lubartowskiego na zakup rezonansu magnetycznego dla lubartowskiego szpitala

W dniu 30.11.2021 r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Lubartowie w ogłoszeniu otrzymania wsparcia dla Powiatu Lubartowskiego kwotą 5 680 000 przeznaczoną na zakup rezonansu magnetycznego dla lubartowskiego SPZOZ, z  ogólnej rezerwy budżetowej.

Starosta Lubartowski Pani Ewa Zybała, w swoim wystąpieniu, podziękowała wiceministrowi finansów Piotrowi Patkowskiego za otwartość na współpracę z samorządami oraz wsparcie potrzeb mieszkańców powiatu lubartowskiego w zakresie ochrony zdrowia.

Foto: Powiat Lubartowski